10 тъжни размисли от тефтерчето на Левски

За лоялността

„И те всичките (войводите) се изменяват от време на време… Но всичките ли? Не, само ония, за които сме в недоверие… Ако войводата падне в плен или умре? Ако войник падне в плен или побегне?…“

За отчаянието и колебанието

„Излязох аз из одаята душевно много сокрушен. Но где, към кого аз да тръгна? Кой може да ме утеши? Към кой мъдрец да се обърна със съвет да ми се яви?“ (Смята се, че това е част от текста на стихотворение от Добри Чинтулов)

За смъртта и паметта

„Сбогом, мила, кой знай дали щеш ме видиш вече жив. Но, драга, не щеш ме забрави, ако падна аз убит. Сал за тебе мисля, мамо, и се готвя за боя. Пред вразите ни рамо с рамо във кръв ще се облея.“

За предателството

„Кажи ти на издайниците ни, че знаем делата им, които те извършват, за да трепят войните ни…“

За злоупотребата с комитетски пари

„Димитрова (Димитър Общи) сметка от 1 декември 1871 до януари 10-ий 1872, дадени му са 291 гроша. За тия пари му исках сметка, а той каза, че забравил за де какво е дал, нито е писал.“

За доверието

„От ноемврий 25-ий захващам да водя точна сметка от дека какво зимам и за какво ги давам.“

За честността

„У Христюви в Дръстене изгубих една жълтица вечерта; на другия ден питах намерена ли е, казаха, че не я намерили…“

За народопсихологията

„Бистрица: за имане има три тополи. Народе????“ стр. 115

За избора

„Гласоподаванията писмено ли ще се дават?… В случай, ако ЦК не извършва длъжностите си, то частните комитети ще променят членовете на ЦК или…“

За смъртта на братa си 

„В Букурещ – 1870 г. почина брат ми Христю на 9-ий април часа по 11 1/2 по европейски през денят…“

Цитатите са взети от „Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски“ – издание на Ръкописно-документалния център на НБ “Св. Св.Кирил и Методий“ – София – 1987 г. Номерацията на страниците е оригиналната номерация от бележника. Текстът е на 10te.bg. Препоръчваме ти този сайт.