Спечели бункер за края на света

Любимците ни от National Geographic TV предлагат на своите зрители да спечелят бункер с всички необходими удобства, за да преживян краят на света, който според маите ще настъпи на 21 декември.

Маите са некви духачи от Америка, казвали ли сме ти това наше наблюдение?

Бункерът е с размери 8 квадратни метра. Направен е от бетон и е предвиден за шестима души. Той е предназначен да опази обитателите си при химична и ядрена атака, както и при природни бедствия. Вали, вее, на члена ти не е…

Дебелината на стените е 25 см, а вътре има динамо за ток, легла, газови маски, консерви и самостоятелен източник на вода. Не е ясно обаче къде ще ходиш до тоалетна, ако го спечелиш. Вътре може, ама гледай да си със свои, за да не ти се подиграват много.

Бункерът се разиграва на френската интернет страница на телевизията. Това беше уловката, която трябваше да напишем в средата на текста. Тъпо, ако не знаеш френски.

За да спечелиш бункера, трябва първо да отговориш правилно на 25 въпроса, касаещи темата как най-добре да се подготвим за края на света. Тю се же’бро? (Гугъл ни каза, че така във Франция задават въпроса: „Разбираш ли ме, брато?“)

Другото условие е да разполагаш с място, на което да бъде пренесено и монтирано 25-тонното устройство. Ако имаш само апартамент в „Обеля“, няма да ти го дадат.

Повод за необичайното състезание бе филм за френската National Geographic за т. нар. „оцеляващи“ (les survivalistes), в който са показани различни хора, настаняващи се в бункери в очакване на края на света.

Едни от героите на документалния филм Пол и Глория вече са складирали 23 000 кг храна и 14 000 литра вода. Заедно с други съмишленици те вече разработват нова система за оказване на спешна помощ, нови техники за комуникация и се учат как да се борят с дивата природа.