Футболно мишкуване

Какво се случва в Българският футболен съюз (БФС) четиридесет дни преди неговия вече прословут конгрес? Дела без документи! Реално това е положението днес. Обикновено 40-те