Христо Ковачки пред brato.bg

Христо Ковачки пред brato.bg

h_kovachki

Бизнесмен, учен, изобретател и вече автор на книга. За Христо Ковачки си чел какво ли не, но предмет на това интервю е само и единствено опитът и изводите, до които той е стигнал през годините. Поводът за интервюто пък е първата му книга – „Вселенски ред. Теория на познанието“.

Христо Ковачки е физик по образование, доктор на техническите науки. Завършил е квантова електроника в ЛИТМО (Ленинградский институт точной механики и оптики) в Санкт Петербург. За него се говори, че е един от най-богатите българи, филми и сюжети покрай името му – колкото искаш. Нас обаче това не ни интересува. Интересува ни защо е хванал перото и какво има да ни каже.

Г-н Ковачки, във вашата книга пишете, че висшата цел на еволюцията е генерирането на знания. Това ли е смисълът на живота? Защо смисълът на живота да не са наркотиците, алкохолът и леките жени?

Дълго време си задавах въпроса какъв е смисълът на човешкия живот и стигнах до извода, че това е генериране на знания. Ако се замислите, те са тези, които се предават от поколение на поколение и се умножават със всяка следваща година. Но трупането на знание не може да бъде самоцелно. За да има смисъл от него, то трябва да бъде използвано в съзидателни процеси, такива които да носят ползи на обществото. Колкото повече се стимулира развитието на познанието, толкова повече се увеличава и общественият продукт. Както знаете обаче едни хора могат повече и постигат повече, други по – малко. „Теория на познанието” е концепция за правилата, които трябва да спазваме по пътя на познанието, за да постигаме повече.

-В Стария завет Еклесиаст ни убеждава в следното: „Голяма мъдрост е голямо страдание, и който трупа знание, трупа тъга”. Как гледате на тези думи и вярващ в Бога човек ли сте?

Да, вярващ човек съм. Не случайно казват, че Библията е най–великата книга, защото тя е съхранила много мъдрост. Всъщност знанието е отговорност. Погледнете обществото. Сравнете един необразован човек, който не е ходил на училище с мениджър на една компания. Първият има базови потребности – да се нахрани, да си осигури покрив и това е. Вторият вече е задоволил тези първични потребности, но той има отговорности към много повече хора – да работи предприятието, да му осигурява все по–голяма конкурентноспособност и пазарен дял, за да осигури възможност за развитие на хората в екипа си. Ето как увеличените потребностти са свързани с многократно по-големи усилия и са натоварени с отговорност.

Книгата ви носи заглавието „Вселенски ред”. Ако Вселената е идеална и в ред, защо нашата цивилизация не е? Има войни, конфликти, едни живеят крайно бедно, други – много богато.

Войните и конфликтите са част от реда.  Всъщност хаосът е противоположност на идеалния ред и всичко различно от него е отчасти хаос и отчасти ред. Когато едно общество е развиващо се – т.е. трупа повече знание, отколкото потребности, процесите, свързани с него, са позитивни. В обратния случай обаче, когато е западащо, има нужда от промяна. Това е простото обяснение на негативни процеси, като войните или конфликтите, които действат като саморегулация на процесите в търсене на синхрон. В книгата има много примери от историята за развитието на обществата.

Колкото до това защо едни хора са по бедни, а други по – богати отговорът е аналогичен – едните участват по–активно в процеса на познание, създават повече и получават повече.

Вие сте един успял съвременен мъж. Защо посегнахте към перото? Със сигурност не е за печалба, тъй като имате достатъчно други начинания, които ви носят приход.

Почуствах нужда да споделя натрупаните знания и опит.

Не можем да не ви попитаме: имате ли амбицията да продължите с писането? Какво мечтаете да напишете?

Всъщност мечтите ми са свързани със създаване на институт за научни разработки с практическо приложение. Вече има един такъв екип, макар и не много голям, и мога да кажа че съм горд с това, което постигнахме за краткото време, през което работим. Колкото до писането при мен – то беше естествен процес.

-Трудно ли се пробива в България с частен бизнес и трудно ли се пробива с писане?

Писането ми беше по–трудно от бизнеса, но ме зареждаше с много енергия. В книгата казвам, че едно от важните неща, за да се поддържа редът, е градивността. В този смисъл в бизнеса си аз се опитвам да градя и да не разрушавам. Да, трудно е, но с повече упоритост и вяра в това, което правя, нещата се получават. Знаете ли… има една мисъл на Стив Джобс, която с много голяма точност описва това, което мисля : „Ако имаш двадесет тухли, можеш да ги сложиш на земята и така ще имаш двадесет тухли на земята. Или можеш да ги наредиш една върху друга, за да започнеш да строиш стена.“ Ако хората оценят написаното в книгата, значи съм успял и в това начинание. Времето ще покаже.

Желаем ви успех във всяко начинание. Кажете на хората какво ще научат от книгата „Вселенски ред. Теория на познанието“?

Теория на познането не са просто думи, написани на хартия. Постарах се да направя така, че тя да бъде приложима и в ежедневието ни. Затова в книгата можете да откриете Личен пътеводител и Самоучител на съвременния мениджър. Направете опит с напътствията, описани там, и така ще проверите какви промени ще внесе при вас Теорията на познанието. И все пак това е моя лична философия, надявам се тя да помогне и на вас.