Сензорна клавиатура за iPhone

Приложение за iPhone позволява на потребителя да направи на клавиатура всяка маса или равна повърхност.  Гъзарията се нарича The Vibrative Virtual Keyboard, представлява сензорна клавиатура