Американци се опитват да обозначат държавите на картата на Европа

Американци се опитват да обозначат държавите на картата на Европа

1

Колегите от сайта Бъзфийд показват един мега интересен експеримент, направен с американци. Раздали им картата на Европа и ги помолили да напишат върху нея коя държава къде точно се намира. Ето резултатите:

Тук има още.