Извинителни бележки за всяко брато, посетило „Мъжкия празник“

Извинителни бележки за всяко брато, посетило „Мъжкия празник“

14-ти февруари е денят на влюбените, брато, а 14-ти август – мъжкия празник. Такава инициатива подеха пичовете от клуб „Грамофон“ и „Скандау“. Фамозно! Кое брато ще откаже още една добра оферта за велика нощ? Всеки присъстващ на мъжкия празник ще получи надлежно подготвена документация, с която да се измъкне от положение при сблъсък със своята Цецка в късните часове, таксиметров шофьор и дори кофти шеф. Освен това присъстващите ще попълнят и адресна карта, в случай на невъзможност да обяснят къде живеят в края на вечерта. На всеки се е случвало поне веднъж в тоя живот, а на други – веднъж месечно. Данъчни декларации няма да се попълват. Просто не е нужно.

„Мъжкият празник“ е идея, тествана и валидирана от група джентълмени, целяща да възстанови изконните джентълменски традиции. За разлика от английските си, до синьо обръснати и леко подпийнали колеги, българските джентълмени държат да бъдат до синьо подпийнали и леко обръснати. Ако припознаеш себе си в този прочит на джентълменството, то трябва да отбележиш този вторник в джентълменския си журнал като „мъжки празник“.

Но не си мисли, че това ще бъде поредното коч парти, на което ще видиш куп пияни до безобразие пичове. Не! Твърдо не! Любезно са поканени и представителите на нежния пол, защото колкото и да отричаме, знаем, че без тях не е същото.

Комитетът по „Музикално оформление и банкети“ при клуб „Грамофон“, начело със старши нáучен сътрудник райсхоф церемониал DJ Mati (наричан за краткосТ мъж Радулов) и почетни членове професор майстор на спИрта директор „Банкетна маса“ (наричан за краткосТ мъж Йотов), доцент доктор главен асистент режисьор директор „Банкетен бар“ (наричан за краткосТ мъж Евтимов), експерт флуиди и стъкленици ОТК източна инфлуенция шеф директор „Разливни дейности“ (наричан за краткосТ мъж Ангелов) реши:

Музиката ще бъде своеобразен коктейл, галещ ухото и сгряващ душата на всеки джентълмен и всяка дама, присъстващи на този единствен по своята същност банкет!

Забележка:
Присъствието на СкандаУ НЕ Е ОБВЪРЗАНО С МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ!
Официалното обръщение между джентълмени да бъде в следната форма: мъж (последвано от фамилно име).

Този празник ще се проведе с официално заглавие: Face the ТРУД!
Начален час: 22:14 часа Източноевропейско време
Вход: 6 лв.

ЛИНК ЗА СЪБИТИЕТО!