Да направиш сфера от кибритени клечки за 1 г. и да го изгориш за минута

Да направиш сфера от кибритени клечки за 1 г. и да го изгориш за минута

Има хора с твърде много свободно време, брато. Ние не сме от тях и не знаем какво е чувството, но не така стоят нещата при този пич. През последните 10 месеца той похарчи близо 500 долара за кибрити, с които построи огромна сфера.

За целта купува една камара кибритени кутии, а за проекта му помага и компютърна програма Rhino за изработването на 3D макет. Използвах ъгъл от 0,82 градуса, за да намери кръг, който ще създаде завършения вид. Според програмата, ако всички клечки имат същата форма, ще получи нужната форма.

„Запазих всички празни кутии, за да видя колко в крайна сметка съм използвал – обясни нашият герой, чийто име в момента не е от значение. – Оказа се точно 140 кутии. Ако във всяка кутия имаше наистина по 300 клечки, както пише, тогава съм използвал общо 42 000. И това е много по-различна цифра от моето първоначално очакване  – 62 654.“

И след 10 месеца труд, нашият научен изследовател изгори глобуса за под 60 секунди…