Условия за ползване

Авторски права

Сайтът brato.bg е собственост на “Ъп Топ” ООД. Това означава, че базата данни и публикации на сайта brato.bg са собственост на “Ъп Топ” ООД. Това включва авторски материали, снимки, мнения, коментари, графики, статистики, домейни, електронни пощи и други програмни и интелектуални продукти, свързани и публикувани на brato.bg. 

Авторските материали по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права са притежание на собствениците на brato.bg. Те могат да бъдат ползвани или цитирани само след писменото съгласие на “Ъп Топ” ООД, но при задължително посочване на източника и поставяне на адреса на сайта под материала – www.brato.bg. Нерегламентираното им използване е нарушение на Закона за авторското право и следва да носи наказателна отговорност.

Потребителски права

Потребителите на настоящия сайт следва да се запознаят с настоящия текст – Общи условия за ползване. При следващо отваряне на сайта и зареждането му в интернет браузъра на потребителя именно потребителят се съгласява автоматично с тях.

Потребителят има право да използва информацията на brato.bg по всякакъв начин, но не и за търговска цел. Потребителят се съгласява, че информацията, публикувана на сайта brato.bg, не може под никаква форма да бъде причина или повод за предявавяване на каквито и да било искове – граждански, административни, съдебни и други към собствениците на сайта “Ъп Топ” ООД.

“Ъп Топ” ООД не носи отговорност за коментарите на потребителите пред трети лица.

Отговорност и интерпретация

“Ъп Топ” ООД не носи отговорност за интерпретациите и възприятията на сайта от субективен характер и интерпретация на точността, смисъла и ползата на информационните ресурси и канали на brato.bg. 

Ограничение на отговорността

Вие ползвате brato.bg на собствена отговорност. Не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби в резултат от ползването на brato.bg или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в brato.bg линкове. Запазваме правото да променяме технологията и дизайна на brato.bg без предизвестие и уведомяване на потребителя.

Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments are closed.