Летяхме с балон, за да видим скали под формата на пенис и затихнал вулкан

Навън все още е тъмно. Денят тепърва започва, а ние сме притеснени като студент преди изпит, брато. Напрежението преминава като сезал около врата ни и