Красотата на паркура в снимки

Красотата на паркура в снимки

Парк̀ур, брато, на латиница parkour, от френското словосъчетание „parcours du combattant“ – „преход на боеца“, е изкуството за преодоляване единствено с помощта на уменията на човешкото тяло на всякакви препятствия — природни и урбанистични — при прехода от точка А до точка Б.

Паркурът е спорт, който има и своя философия. Основоположници са му французите Давид Бел и Себастиян Фукан. Две от основните понятия, свързани с теорията на паркур според Бел, са бягството и достигането. Те обуславят съчетанието на бързо мислене и ловкост, с които човек се измъква от сложни ситуации и е способен да отиде навсякъде, където пожелае. Паркурът има своята красота и именно нея е заснел фотографът Бейк Фрак.

Прилагаме ти неговите снимки, а ти се опитай да прескочиш маса без да се катериш или лазиш по нея. Само с един скок. Това е паркур.