Снимките, които доказват, че котките са всъщност демони

Котките са известни с това, че се кланят единствено на… себе си, брато. Може би това е причината да не ги харесваме. Друго си е да имаш куче, което те буди сутрин с език в носа.

Винаги сме знаели, че в котките има нещо дяволито. Попаднахме на снимки, които доказват, че шибаните писани всъщност са демонични създания.

58d0d5af02dcb_Iw1vnv7__605

58d0d5d7bd20a_6q2wh951e6my__605

58d0d59f1c265_GAhIaaI__605

58d0d578a7626_kMZIT9dr__605

58d0d625d6643_FXm2Ukp__605

58d0d655188a8_mhccS__605

58d0df5f2bb7f_wyCqP__605

58d0e8579169f_KrEoh__605

58d27e4e4ecdb__605

58d378bbc757b_wv2f4__605

evil-cats-demons-summoning-satan-1-58d2475e88bea

evil-cats-demons-summoning-satan-24-58d269598853

Evil-Cats-Demons-Summoning-Satan-102-58d0d512783

Evil-Cats-Demons-Summoning-Satan-106-58d0daa53ec

Evil-Cats-Demons-Summoning-Satan-121-58d0fd494e6

Evil-Cats-Demons-Summoning-Satan-125-58d223c94bf

Evil-Cats-Demons-Summoning-Satan-158-58d39c32b6b

funny-tumblr-cats-55-5811f3f4e665d__700-58d3ea21

п.п. В “Наръчникът на едно брато” има тема “Как да разпознаеш самотната жена”. Един от посочените примери е, че тя задължително има котка. Не е ли така, брато?

https://goo.gl/r4jjae