Ицо Хазарта влиза в политиката: Страхувам се, че един ден ще се обърна назад и ще видя как никога не съм посмял да рискувам

Ицо Хазарта влиза в политиката, брато. Обяви го лично чрез своя фейсбук. Намери точните за него думи, с които да обоснове решението си. Правилно, грешно,

1 2 3 82