Притча за невежеството

В Индия живеел един особено известен художник. Казвал се Ранга Гуру. Хората казвали, че творбите му са олицетворение на самото съвършенство. Неговият възпитаник Раджичи, който приключил