Фермерът, който спечели 875 км маратон, просто не знаеше, че по време на състезанието може да се спи

АВСТРАЛИЙСКИ ФЕРМЕР СПЕЧЕЛВА СУПЕРМАРАТОН, САМО ЗАЩОТО НЕ ЗНАЕ, ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ СПИ… Намерихме тая история във Фейсбук и искаме да

1 5 6 7 8 9 43