Кон апети!

„Свободата, Санчо, е като салама“… Но саламът вместо от Прасчо е приготвен от Росинант. И всъщност е по-крехък, с леко сладък вкус и много питателен,

1 8 9 10